Palvelut

Toimintaa

SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu 18-64-vuotiaille, joilla on sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin perusteella tunnistettu palveluntarve sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja/tai osallisuuden edistämiseksi (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17§). Palvelujen lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelma. Toiminnalliset palvelut toteutetaan palvelusetelillä. Pajala tarjoaa seuraavia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja:

  • *Tuetussa työtoimintavalmennuksessa valmennuspäiviä voi olla 1-3 päivää/viikko ja kesto on 3-4 tuntia päivässä. Asiakas työskentelee valitulla pajalla. Asiakas saa yksilöllistä tukea ja ohjausta asiakkaan kuntoutustarpeen mukaisesti.
  • *Yksilövalmennusta tarjotaan yksilöllisesti asiakkaan palveluntarpeen mukaisesti siirtymävaiheessa ennen palvelun aloittamista tai palveluiden päätyttyä.
  • *Osallisuustoiminnassa tarjotaan asiakkaalle pitkäkestoinen työtoimintamuotoinen osallistumismahdollisuus eri pajoissa, 1- 3 päivää/viikko, 3-4 tuntia päivässä. Tarkoituksena ylläpitää ja tukea asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänhallintaa.
Toimintaa

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Pajala tarjoaa työ- ja toimintakykyä edistävää kuntouttavaa työtoimintaa (Kuty1) sekä oppimis- ja työelämävalmiuksia edistävää kuntouttavaa työtoimintaa (Kuty2).

Kuntouttavan työtoiminnan ja siihen liittyvän ohjaus- ja valmennuspalvelun tavoitteena on selvittää ja edistää pitkään työttömänä olleen työnhakijan työkykyä sekä työelämä- ja/tai opiskeluvalmiuksia, sekä tukea asiakkaan paluuta työmarkkinoille tai auttaa häntä hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen. Yhden jakson kesto on 3 kuukautta. Kuty1:ssa osallistutaan 2-3 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä. Kuty2:ssa osallistutaan 3-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia päivässä.

Työvalmennuksessa työskennellään valitulla pajalla työvalmentajan ohjauksessa. Pajalle tyypillisiä työtehtäviä tehdään, opetellaan ja harjoitellaan monipuolisesti. Samalla harjoitellaan myös työelämän pelisääntöjä. Työvalmennuksen lisäksi tarjottavan yksilövalmennuksen avulla pyritään edistämään asiakkaan arjenhallinnan taitoja sekä autetaan valmentautujaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Kuntouttava työtoiminta ja siihen liittyvä valmennus on mahdollista kaikissa Pajalan työpajoissa.

Palveluun ohjaudutaan Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun (www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu) sekä Siilinjärven työllisyyspalvelujen kautta.

Toimintaa

YHTEISTYÖ RISE:N JA OPPILAITOSTEN KANSSA

  • * YHDYSKUNTAPALVELUN SUORITTAMINEN PAJALASSA
  • * TYÖSSÄOPPIMINEN > harjoittelujaksot ammattiin opiskeleville (Pajalan edustamat ammattialat, työpajaohjaus)
Toimintaa

PALVELUT YRITYKSILLE, YHTEISÖILLE JA YKSITYISILLE HENKILÖILLE

  • * TILAUSTYÖT/TEKSTIILI: yksilölliset sisustustekstiilit koteihin, työtiloihin (mm. kudotut ja virkatut matot; painetut tyynynpäälliset, liinat ja verhot sekä keittiötekstiilit), myös loimien luonti tilauksesta. Kysy lisää käsityöpajalta p. 044 742 6778.
  • * TILAUSTYÖT/PUU: mm. puuhuonekalujen korjausta ja pintakäsittelyä, puutuotteiden valmistusta. Kysy lisää puutyöpajalta p. 044 768 1104.
  • * POLKUPYÖRIEN myynti ja PERUSHUOLLOT, kysy lisää polkupyöräpajalta p. 044 344 6625.