Palvelut

Toimintaa

TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO

Toiminnallinen kartoitusjakso (1-2 kk, 2-4 pv/vk, 4 tuntia/pv) on suunnattu pitkään työelämästä poissa olleille henkilöille, jotka tarvitsevat toiminnan kautta tapahtuvaa lisäselvitystä jatkosuunnitelmien tekemisen tueksi (> työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen). Jakson sisältö, työaika ja työtehtävät sovitetaan asiakkaan elämäntilanteeseen. Kartoitusjaksolla on mahdollista kokeilla työskentelyä useammassakin pajassa Pajalan tiloissa.

Palveluun ohjaudutaan Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun (www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu) kautta.

Toimintaa

TYÖELÄMÄKOKEILU + OHJAUS- JA VALMENNUSPALVELU

Työelämäkokeilun ja siihen liittyvän ohjaus- ja valmennuspalvelun tavoitteena on selvittää ja edistää pitkään työttömänä olleen työnhakijan työkykyä sekä työelämä- ja/tai opiskeluvalmiuksia, sekä tukea asiakkaan paluuta työmarkkinoille tai auttaa häntä hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen. Työelämäkokeiluun osallistutaan 3-5 päivänä viikossa.
Työvalmennuksessa työskennellään valitulla pajalla työvalmentajan ohjauksessa. Pajalle tyypillisiä työtehtäviä tehdään, opetellaan ja harjoitellaan monipuolisesti. Samalla harjoitellaan myös työelämän pelisääntöjä.

Työvalmennuksen lisäksi tarjottavan yksilövalmennuksen avulla pyritään edistämään valmentautujan (asiakkaan) arjenhallinnan taitoja sekä autetaan valmentautujaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Työelämäkokeilu ja siihen liittyvä valmennus on mahdollista kaikissa Pajalan työpajoissa. Palveluun ohjaudutaan Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun (www.kuopio.fi/tyollisyyspalvelu) kautta.

Toimintaa

YHTEISTYÖ RISE:N JA OPPILAITOSTEN KANSSA

  • * YHDYSKUNTAPALVELUN SUORITTAMINEN PAJALASSA
  • * TYÖSSÄOPPIMINEN > harjoittelujaksot ammattiin opiskeleville (Pajalan edustamat ammattialat, työpajaohjaus)
Toimintaa

PALVELUT YRITYKSILLE, YHTEISÖILLE JA YKSITYISILLE HENKILÖILLE

  • * TILAUSTYÖT/TEKSTIILI: yksilölliset sisustustekstiilit koteihin, työtiloihin (mm. kudotut ja virkatut matot; painetut tyynynpäälliset, liinat ja verhot sekä keittiötekstiilit), myös loimien luonti tilauksesta.
  • * KÄDENTAITOPAJAT TYÖYHTEISÖILLE/KAVERIPORUKALLE: voidaan toteuttaa räätälöidysti tai ”valmiiden pakettien” mukaan. Kysy tilaustöistä ja taitopajoista lisää käsityöpajalta p. 044 742 6778.
  • * TILAUSTYÖT/PUU: mm. puuhuonekalujen korjausta ja pintakäsittelyä, puutuotteiden valmistusta. Kysy lisää puutyöpajalta p. 044 768 1104.
  • * AUTOJEN PERUSHUOLLOT JA PESUT sekä mm. renkaidenvaihto, katsastustarkastukset, pienkoneiden huolto ja korjaus. Kysy lisää autopajalta p. 044 768 4041.
  • * POLKUPYÖRIEN PERUSHUOLLOT, kysy lisää polkupyöräpajalta p. 044 344 6625.