pajala_logo

YLEISESITTELY

Pajalan työtoimintakeskus on osa erityisryhmien asumispalveluja tuottavan Työterapisen yhdistyksen toimintaa. Työterapialla on pitkät perinteet mielenterveys- ja päihdetyössä, ja sillä tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia kuntoutumisen tukemisessa.
Pajala tarjoaa työterapista toimintaa henkilöille, jotka ovat olleet pitkään työelämän ulkopuolella erilaisten elämäntilanteidensa vuoksi. Toiminnan tarkoituksena on auttaa ja innostaa asiakkaita löytämään omat taitonsa ja kykynsä sekä auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisalueita. Tämä tapahtuu pajatyöskentelyn sekä työ- ja yksilövalmennuksen ja -ohjauksen avulla.

Pajalassa tehdään yhteistyötä Työterapisen yhdistyksen omien asumisyksiköiden lisäksi mm. Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun, sosiaalisen kuntoutuksen, aikuissosiaalityön, TE-palvelujen, Rikosseuraamuslaitoksen ja oppilaitosten kanssa. Työterapisen yhdistyksen asukkaille tarjotun omaehtoisen ja ohjatun toiminnan lisäksi Pajalan työpajat (käsityö-, puu- ja pyöräpaja) tarjoavatkin mahdollisuuden mm. kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaaliseen kuntoutukseen, työssäoppimiseen (opiskelijoille) ja yhdyskuntapalvelun suorittamiseen.

TYÖPAJAT

Pajalan työpajoissa on mahdollisuus päästä kokeilemaan monipuolisia työtehtäviä ja harjoitella erilaisia kädentaitoja.
Työpajoja ovat: puupaja, pyöräpaja, käsityöpaja.

Työpajoissa keskeistä on, valitusta toiminnosta tai palvelusta riippuen, asiakkaan toimintakyvyn selvittäminen, ylläpitäminen tai edistäminen.
Työpajoille on mahdollista tulla tutustumaan etukäteen ja suunnitella palvelujakson sisältöä yhdessä työ- ja yksilövalmentajien kanssa.